Prezentowane wybrane obrazy dawnego Dobrodzienia

stanowią próbę rekonstrukcji wyglądu miasta w okresie po wielkim pożarze (1846) do roku 1945,

wykonane na podstawie widokówek z pocz. XX w. oraz fotografii anonimowych autorów.

46 grafik z cyklu „Guttentag – dawny Dobrodzień” prezentowano od maja do grudnia 2002 roku

w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu

 

Retusz kolorystyczny: Paweł Mrozek