REALIZACJA PROJEKTU "DZIEŃ DOBRY MIASTO DOBRODZIEŃ – W ROKU 630. TWEGO ISTNIENIA"

 

 

*****

 

Sierpień 2003

• 5 sierpnia 2003 roku Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień–Zębowice otrzymało zaproszenie Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności oraz działającej w jej imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do wzięcia udziału w trzeciej edycji Programu „Działaj lokalnie”, w którym lokalne organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki finansowe na realizację swoich przedsięwzięć.

Listopad 2003

• 13 listopada 2003 roku decyzją Komisji Programu „Działaj Lokalnie III” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce projekt autorstwa Lidii Kontny, Pawła Mrozka i Bożeny Umiastowskiej pt. „Dzień dobry Miasto Dobrodzień – w roku 630. Twego istnienia!” dotyczący utworzenia izby regionalnej w Dobrodzieniu został rozpatrzony pozytywnie.

Grudzień 2003

• 15 grudnia 2003 Walne Zebranie Członków MTR upoważniło Pawła Mrozka (prezesa MTR) i Gerarda Wonsa (wiceprezesa MTR) do podpisania z Akademią umowy dotacji na realizację Projektu. Koordynatorem Projektu został Paweł Mrozek.

• Członkowie MTR i Partnerzy Projektu MTR zobowiązali się podjąć następujące prace w okresie realizacji projektu od 1 I 2004 do 31 V 2004:

> Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień–Zębowice. Prace w zakresie archiwizacji śladów przeszłości. Wykonanie projektów zagospodarowania wybranych pomieszczeń. Opracowaniie kompozycyjne i kolorystyczne wnętrza izby regionalnej. Wykonanie prac plastycznych dekoracjnych oraz kompozycji graficznych ilustrujących dzieje ziemi dobrodzieńskiej. Popularno-naukowe opracowanie wybranych zagadnień na podstawie odkrytych materiałów archiwalnych.
> Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Dobrodzieńskiej „Nasz Dom”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Polsce. Koło w Dobrodzieniu. Katalogowanie zgromadzonych i zarchiwizowanych eksponatów i materiałów muzealnych. > Wolontariusze: Uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dobrodzieniu Przeprowadzenie sondaży i ankiet. Prace porządkowe.
> Rada Miejska w Dobrodzieniu, Burmistrz Dobrodzienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu. Przygotowanie pomieszczeń do ekspozycji zbiorów muzealnych w budynku przy Placu Wolności 12 w Dobrodzieniu.
> Firmy zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu. Wykonanie gablot i stelaży wystawowych.
> „Echo Dobrodzienia i okolic”, Radio Plus Dzień Dobry, www.dobrodzien.pl. Zainteresowanie przedsięwzięciem redakcji lokalnego pisma samorządowego „Echo Dobrodzienia i okolic”, lokalnego „Radia Plus Dzień Dobry” (sondaże) oraz redakcji dzienników regionalnych. Wykonanie stron internetowych.

> Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Publiczne Gimnazja w Dobrodzieniu i Zębowicach, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu i Gosławicach. Udział w pozyskiwaniu i opracowywaniu materiałów muzealnych. > Pracownia Usług Plastycznych w Dobrodzieniu Udział w wykonaniu prac plastycznych.

> Park Hotel w Dobrodzieniu. Udział w zorganizowaniu spotkania z okazji zakończenia prac oraz uroczystego otwarcia Izby Regionalnej.

• Członkowie MTR i Partnerzy Projektu MTR przyjęli harmonogram prac:

Styczeń: 1> Sondaż wśród mieszkańców na temat posiadanych pamiątek dobrodzieńskich i ich gromadzenia; wykonanie ankiet, 2 > Katalogowanie zgromadzonych i zarchiwizowanych eksponatów i materiałów dotyczących historii regionu, 3 > Analiza i opracowanie wybranych materiałów, 4 > Prace projektowe w zakresie kompozycji i kolorystyki wnętrza izby regionalnej, 5 > Przygotowanie materiałów informacyjnych o przedsięwzięciu, 6 > Sondaż i katalogowanie przez wolontariuszy eksponatów u prywatnych właścicieli, 7 > Przystępując do projektu dysponujemy zarchiwizowanymi dokumentami i zgromadzonymi eksponatami muzelnymi.

Luty: 8 > Podpisanie umowy z Urzędem Miasta i Gminy na wynajem lokalu, 9 > Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń, 10 > Wykonanie projektów plastycznych poszczególnych elementów prezentacji muzealnej, 11 > Zlecenie opracowania scenariuszy lekcji muzealnych do posiadanych zbiorów.

Marzec: 12 > Wykonanie oświetlenia i ogrzewania. 13. Realizacja oraz wydruk zaakceptowanych projektów plastycznych, 14 > Wykonanie projektów gablot i stelaży, 15 > Podjęcie starań o pozyskanie cennych eksponatów do prezentacji w izbie regionalnej (odpłatnie, nieodpłatnie, umowy-użyczenia), 16 > Monitoring prac związanych z projektem.

Kwiecień: 17 > Wykonanie gablot i stelaży do ekspozycji zebranych materiałów, 18 > Kontynuowanie prac w zakresie plastycznego opracowania posiadanych dokumentów i eksponatów, 19 > Prace porządkowe wykonane przez młodzież w pomieszczeniu izby muzealnej, 20 > Ustawienie gablot i stelaży, 21 > Montaż ekspozycji, 22 > Zakończenie prac z udziałem młodzieży (podziękowania i listy gratulacyjne), 23 > Druk plakatów informacyjnych oraz zaproszeń na otwarcie Izby Regionalnej w Dobrodzieniu, 24 > Wysyłanie zaproszeń.

Maj: 25 > Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej, 26 > Przeprowadzenie cyklu lekcji muzealnych zakończonych ewaluacją, 27 > Ocena zrealizowanego projektu przez mieszkańców w oparciu o ankietę przeprowadzoną przez dziennikarzy lokalnego Radia Plus Dzień Dobry.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash