20 lipca 2018 roku w czasie Dni Dobrodzienia, w ramach programu „Źródło”, odbyła się uroczystość upamiętnienia poległych i zaginionych dobrodzienian w okresie I wojny światowej. Ich nazwiska umieszczone na tablicach w 1929 roku, zostały usunięte z przestrzeni publicznej wraz z rzeźbą modlącego się żołnierza w 1945 roku.

Członkowie Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – DFK Dobrodzień w liście do Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 VI 2016 roku napisali m.in. (…) „Uważamy, że jako mieszkańcy gminy Dobrodzień oraz potomkowie rodzin, z których pochodzili polegli, w sto lat od tych wydarzeń powinniśmy przywrócić społecznej pamięci ślady tej przeszłości. Również teraz w niespokojnym XXI wieku tablice pełne nazwisk poległych powinny nadal pełnić swoją rolę ostrzegającą przed wojną. Zwracamy się z prośbą o podjęcie przez władze miasta starań o przywrócenie tych upamiętnień, a w przypadku istniejących, o otoczenie ich właściwą opieką” (…).

22 listopada 2016 roku na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy został zaproszony prezes Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice Paweł Mrozek, aby przedstawić temat „Miejsca warte upamiętnienia”, na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej, w kontekście pisma skierowanego przez MTRDZ i TSKN do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, wnioskującego o przywrócenie upamiętnienia poległych dobrodzienian w I wojnie światowej, z okazji 100-lecia zakończenia wojny w 2018 roku. Propozycja została zaakceptowana przez radnych. Podjęto decyzję, że należy opracować koncepcję upamiętnienia.

6 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Dobrodzienia w sprawie upamiętnienia 187 mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej, których nazwiska na tablicach z brązu zostały usunięte z przestrzeni publicznej w 1945 roku wraz z pomnikiem „modlącego się żołnierza”. W spotkaniu wzięli udział wiceburmistrz Marek Witek, dyrektor DOKiS Agnieszka Hurnik, radny i dyrektor ZSP Joachim Wloczyk, radny Dobrodzienia Manfred Kuboth oraz prezes MTRDZ Paweł Mrozek. Dyskusja toczyła się wokół szkiców koncepcyjnych formy przestrzennej, jako upamiętnienia.

Prace rozpoczęto 14 czerwca 2018 od poszukiwania śladów fundamentu pomnika w parku. W ciągu kilkudziesięciu minut odkopano spod warstwy ziemi porośniętej trawą fragmenty fundamentu w cegle oraz zmurszały pień ściętego przed laty drzewa-samosiejki. Decyzję o umieszczeniu głazu z tablicą upamiętniającą na pozostałościach oryginalnego ceglanego zrujnowanego fundamentu (jako symbolu) podjęto 18 czerwca podczas spotkania przy wykopalisku.

W kolejnych dniach pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej niwelowali teren wokół pozostałości fundamentu pomnika w celu wyeksponowania „zabytku” i wytyczali alejkę. W zakładzie kamieniarskim Andrzeja Pawelczyka przygotowano blok łupanego czerwonego granitu. W firmie Stanisława Cempulika w Bytomiu wycięto inskrypcję upamiętniającą 187 mieszkańców Dobrodzienia, poległych w I wojnie światowej, na przygotowanej przez Andrzeja Pawelczyka płycie z czarnego granitu o wymiarach 42 cm x 60 cm, według projektu Pawła Mrozka. Jednocześnie w zakładzie „Mechrol” w Dobrodzieniu wykonywano metalowe stelaże, a w firmie Łukasza Rejdaka – drukowano tablice informacyjno-edukacyjne o wymiarach 95 cm x 165 cm, zaprojektowane i opracowane merytorycznie i graficznie przez Pawła Mrozka. Funkcję koordynatora przedsięwzięcia pełniła Agnieszka Hurnik – dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

20 lipca 2018 roku o godz. 15 w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu została odprawiona msza święta za poległych i zaginionych w czasie I wojny światowej mieszkańców gminy Dobrodzień. Uroczyste nabożeństwo celebrował ks. dr Piotr Tarlinski – duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych, z udziałem ks. Henryka Adlera, ks. Andrzeja Pohla, ks. Kamila Ponikowskiego, ks. Alfreda Waindoka oraz ks. Ryszarda Pierona – pastora gminy ewangelickiej w Lasowicach Wielkich. Homilię o ważnych aspektach pamięci, roli pamięci rodzinnej i społecznej w kontekście tożsamości pokoleniowej wygłosił ks. dr Piotr Tarlinski. Na koniec mszy św. organista Dionizy Brylka zagrał i zaśpiewał wzruszającą pieśń „Popatrz jak prędko mija czas”.

W parku, w miejscu upamiętnienia poległych żołnierzy, zebranych mieszkańców i gości powitała Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i dokonała odsłonięcia pomnika. Wiązanki kwiatów złożyli: Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Przewodniczący Rady Miasta Damian Karpinski, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, Starosta Powiatu Oleskiego Stanisław Belka, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce i Europie Bernard Gaida, Dyrektor Muzeum Regionalnego przy DOKiS Agnieszka Hurnik oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice i Przewodniczący TSKN w Tworkowie Bruno Chrzibek. Krótkie modlitwy odmówili ksiądz Kamil Ponikowski i pastor Ryszard Pieron. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili przewodniczący Bernard Gaida, marszałek Roman Kolek i starosta Stanisław Belka. Uroczystość uświetnili przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej z Pyskowic, w pruskich mundurach z okresu I wojny światowej.

W godz. 16.30–17.15 odbywała się konferencja o tematyce historycznej. Prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski) omówił i zaprezentował układy sił wojskowych na frontach pierwszej wojny światowej. Paweł Mrozek (Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień–Zębowice) ukazał problemy, z jakimi zmagali się mieszkańcy ziemi dobrodzieńskiej w okresie wojny, zaprezentował archiwalne zdjęcia i przedstawił historię dobrodzieńskiego pomnika żołnierza, istniejącego w latach 1929–1945.

Poniższe fotografie wykonali Mattheus Czellnik (nr 1) i Paweł Mrozek ( nr 2–5).

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash