OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY "RÓWNAĆ SZANSE 2007"

MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNO-EKOLOGICZNY "WIDZIEĆ - OPISAĆ - POKOCHAĆ"

(Kalendarium działań - Dobrodzień 2007/2008)

 

 • 5 lutego 2007 r. Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień - Zębowice zostało zaproszone przez Burmistrza Dobrodzienia do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w ramach Programu Równać Szanse 2007 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
 • Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Adresatem projektu jest młodzież w wieku 13 - 19 lat. Fundacja zaoferowała wsparcie finansowe do 20 000 zł.
 • Na zaproszenie odpowiedziały trzy dobrodzieńskie szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Publiczne Gimnazjum i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
 • 15, 20 i 28 lutego 2007 r. w budynku Gimnazjum zespół nauczycieli w składzie: Ewa Chawełka, Jolanta Dziemba, Aneta Dzikowicz, Beata Jasińska, Janna Kaczorowska, Krystyna Kazimierowicz, Katarzyna Kleszcz, Sylwia Krafczyk, Monika Kryś, Lidia Kuboth, Paweł Mrozek, Jolanta Parys, Joachim Wloczyk, Joanna Wróblewska opracowywał projekt, któremu nadano nazwę "Międzyszkolny Projekt Edukacyjno-Ekologiczny > WIDZIEĆ - OPISAĆ - POKOCHAĆ <".

 • 5 marca 2007 r. twórcy projektu skierowali do Fundacji wniosek o dotację w kwocie 11 400 zł. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu (koordynatorem działań) jest Joanna Wróblewska. W imieniu członków MTR dokumenty podpisał Paweł Mrozek.
 • 11 kwietnia 2007 r. Komisja Ekspertów Programu Równać Szanse 2007 nagrodziła nasz projekt dotacją w wysokości wnioskowanej kwoty. Do Fundacji skierowano 899 wniosków, w tym z woj. opolskiego 25. Przyznano dotację 65 stowarzyszeniom na łączna kwotę 1 073 700 zł., o czym poinformowano na stronie internetowej http://www.rownacszansze.pl
 • 23 kwietnia 2007 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Kierownictwo Programów Lokalnych, w którym uczestniczyły osoby kierujące stowarzyszeniami. Celem zebrania było przekazanie umów dotacyjnych oraz omówienie formalnych zasad realizacji dotacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych. W szkoleniu uczestniczył Paweł Mrozek.

 • 25 kwietnia 2007 r. odbyła się telekonferencja Zarządu MTR, który uchwałą nr 1/2007 upoważnił Prezesa MTR - Pawła Mrozka i Wiceprezesa MTR - Gerarda Wonsa do podpisania umowy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży o przyznanie dotacji.
 • 26 kwietnia 2007 r. utworzono subkonto w Banku Śląskim o/Dobrodzień oraz listem poleconym odesłano podpisaną umowę na adres Fundacji w Warszawie.
 • "Międzyszkolny Projekt Edukacyjno-Ekologiczny > Widzieć - Opisać - Pokochać <" będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31 marca 2008 r.
 • 27 kwietnia 2007 r. podczas comiesięcznego spotkania członków MTR omówiono cele, warunki i terminarz prac w ramach Projektu. Wszyscy członkowie stowarzyszenia zostali poproszeni o wsparcie działań nauczycieli i uczniów.
 • 10 maja 2007 r. na konto MTR zostanie przekazana kwota w wys. 5400 zł, a po rozliczeniu 1 transzy - 6000 zł w dn. 8 listopada 2007 r.
 • 11-13 maja 2007 r. odbyło się w Mętnie pod Warszawą szkolenie koordynatorów, w którym brała udział pani Joanna Wróblewska. Program rozpoczęty został ćwiczeniami integracyjnymi i prezentacją projektów dofinansowanych w ramach konkursu. Koordynatorzy zostali przeszkoleni odnośnie wykorzystania w projekcie : ramy logicznej, metod włączania młodzieży do realizacji zadań, promocji projektu, szukania sponsorów i ewaluacji. Warsztaty okazały się wspaniałym sposobem na wymianę doświadczeń i udzieliły wielu uczestnikom rad i wskazówek do realizacji projektów.

 • 21 maja 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie autorów projektu. Joanna Wróblewska - koordynator projektu podzieliła się z zebranymi wrażeniami z pobytu na 3-dniowym szkoleniu w Warszawie. Omówiono stan przygotowań do uroczystego rozpoczęcia realizacji projektu.

 • 31 maja 2007 r. odbyło się zebranie członków Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego, na którym omówiono stan przygotowań do rozpoczęcia realizacji Projektu. Poinformowano, że podczas kilku dni majowych w czasie dużych przerw śródlekcyjnych uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostali zapoznani z międzyszkolnym projektem "Widzieć - Opisać - Pokochać". Zainteresowanie uczniów wzbudziła możliwość robienia zdjęć, udział w warsztatach, konkursach i wycieczkach oraz współpraca z innymi szkołami.
 • 4 czerwca 2007 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu młodzież została poinformowana przez radiowęzeł o możliwości uczestnictwa w projekcie. Odbyło się spotkanie z młodzieżą, na którym obrano strategię działania w trzech placówkach w naszej małej społeczności. W tym samym czasie w Publicznym Gimnazjum pani dyrektor Aneta Dzikowicz na specjalnym apelu przedstawiła główne cele i zadania projektu. Kolejne spotkania integrujące uczestników odbywały się pod okiem koordynatora projektu.

 • 11-13 czerwca 2007 r. przeprowadzono jedno z pierwszych zadań projektu, a mianowicie - badanie natężenia ruchu na przelotowej ulicy Piastowskiej (trasa Gliwice - Poznań). Kamil, Eugeniusz, Justyna i Paulina w ciągu 15 minut zobaczyli 96 przejeżdżających samochodów. Wnioski są straszne ...
 • 20 czerwca 2007 r. uroczyście rozpoczęto realizację "Międzyszkolnego Projektu Edukacyjno-Ekologicznego > WIDZIEĆ - OPISAĆ - POKOCHAĆ <". W "ogrodach plebanii" kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich uczestników projektu. Zaproszono również gości: przedstawicieli władz Gminy Dobrodzień, dyrektorów szkół, rodziców i mieszkańców gminy. Zostały przygotowane plakaty i zaproszenia przez młodzież oraz powstało logo naszego projektu, którego autorką jest Paulina Soból. Spotkanie otworzyła kapela rockowa "Meteor", działająca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Podczas tego spotkania młodzież przedstawiła inscenizację, której tematyka poświęcona była roli drzew w codziennym życiu człowieka oraz bajkę ekologiczną. Opiekunką grupy była pani Jolanta Parys. Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod opieką pani Lidii Kuboth przygotowali dwie scenki kabaretowe zaczerpnięte z tekstów Wandy Chotomskiej: "Rezerwat śledzi" i "Leśne ostępy". Do drugiej scenki dołączono to, czym szczycą się uczniowie tej placówki - taniec breakdance w wykonaniu grupy tanecznej BBFGS - Junior prowadzonej przez wolontariusza Łukasza Rejdaka. Publiczne Gimnazjum, a właściwie uczestnicy projektu wraz z panią Moniką Kryś przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. "Człowiek a natura". Dekorację w ogrodach plebani przygotowali młodzi artyści pod czujnym okiem plastyka pani Joanny Wróblewskiej, a na "coś dla ciała" zaproszeni zostaliśmy przez panie: Joannę Kaczorowską, Krystynę Kazimierowicz i Beatę Jasińską.
 • Ogłoszono konkursy:
  - fotograficzny pt. "Czujne oko fotografa",
  - plastyczny pt. "Bliżej natury",
  - przyrodniczy pt. "Zielnik 2007",
  - literacki pt. "Piórem pisane".

 • 1-31 lipca 2007 r. uczestnicy projektu prowadzili obserwacje flory naszego regionu. Każdy szukał w najbliższym swym otoczeniu miejsca jego zdaniem : "niesamowitego", "cudownego" i "niepowtarzalnego". Poszukiwania nie były celem samym w sobie, miały być bodźcem, który wyzwoli szereg działań. I tak się stało. Uczniowie przeistoczyli się w zbieraczy, dokumentowali swoje miejsca fotografując i szkicując, przeprowadzali wywiady.

 • 1-30 sierpnia 2007 r. każdy uczestnik projektu bacznie przyglądał się faunie i szkicował. Prace nie zawsze mogły być wykonane z natury, gdyż bardzo często były to obiekty ruchome i młodzi twórcy po przyjściu z wyprawy sięgali do internetu, książek, czy innych źródeł, aby wykonać pracę plastyczną. Ponadto wykonano kilka plakatów nt. Projektu oraz wielkoformatową tablicę informacyjno-reklamową. Efekty ich twórczości możemy dziś podziwiać.

 • 14-16 września 2007 r. uczestnicy projektu - uczniowie Publicznego Gimnazjum brali czynny udział w akcji "Sprzątanie Świata". Podczas spotkań wykonane zostały plakaty promujące ekologiczny styl życia i ratowanie naszego środowiska. Młodzież brała czynny udział w porządkowaniu terenów - okolicznych lasów, cmentarzy i likwidacji "dzikich wysypisk". W dorocznej akcji "Sprzątania świata" wzięło też udział 165 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. W tym roku prowadzone były prace porządkowe:
  - teren lasu wokół Stadionu Miejskiego oraz las wokół stawu za Stadionem Miejskim - klasy I LO, II LO, III LO - opiekunowie L. Wloczyk, S. Kozłowski, J. Dziemba, M. Nowak,
  - pobocze szosy za ul. Leśną w kierunku na Bąki oraz porządkowanie nielegalnego wysypiska śmieci - klasy II TH/TPD, III TH/TPD, IV TH, I LU, I c - opiekunowie D. Ryszczyk, A. Kaczmarczyk, I. Riedel- Nożownik, J. Wloczyk,
  - zbieranie śmieci w lasach w miejscowości Gosławice w kierunku Rędziny - opiekunowie D. Gajda, V. Kowalska, R. Kowalczuk, M. Rutkowska, I. Piasecka-Bachan, J. Głogowska, E. Sadowska.
  W wyniku prac porządkowych uczniowie zebrali kilkadziesiąt worków śmieci oraz wyrzucone meble czy sprzęt RTV. Prace zostały wykonane we współpracy z Miastem i Gminą Dobrodzień.
  Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w akcji "Sprzątania świata".

 • 24 września 2007 r. Uczniowie wszystkich trzech placówek pod kierunkiem koordynatora projektu uczestniczyli w wyprawie do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Muzealna ekspozycja na wolnym powietrzu składa się z prawie 50 wiejskich zabytkowych budowli drewnianych, które są wyposażone i urządzone wewnątrz w oryginalne sprzęty, narzędzia i meble. Jest ona swego rodzaju "zaklętą w drewnie" historią wsi śląskiej, która przez bezpośredni, niemalże namacalny kontakt z eksponatami stała się dla uczestników projektu dostępna i zrozumiała. Podczas wyprawy sami wykonaliśmy szkice w plenerze. 100% uczestników rozpoznaje na mapce muzeum ważne dla ówczesnej wsi śląskiej budowle, 65% potrafi wymienić pięć charakterystycznych narzędzi w chałupie wiejskiej. Uczestnicy wyprawy zauważyli kolosalne zmiany, jakie miały miejsce w życiu człowieka i postęp techniczny. Nikt z młodzieży nie chciał, aby dawne czasy miały miejsce w chwili obecnej. Wieś utrwalona została przez uczestników tylko na zdjęciach i szkicach.

 • 27 września 2007 r. odbyło się powakacyjne zebranie członków Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice. Koordynator Międzyszkolnego Projektu Edukacyjno-ekologicznego "Widzieć - Opisać - Pokochać" Joanna Wróblewska poinformowała członków MTR o przebiegu realizcji projektu, odniesionych sukcesach oraz problemach, które pojawiają się w trakcie podejmowanych działań. Skarbnik MTR Sylwia Krafczyk udzieliła informacji nt. budżetu projektu.

 • 30 września 2007 r. - "Warsztaty fotograficzne" - to brzmi poważnie, ale i zachęcająco. Dlatego duża grupa uczestników projektu zjawiła się punktualnie w Sali Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II. A jak się okazało, że spotkanie prowadzi młody, przystojny człowiek, to radość żeńskiej części uczniów nie miała granic. Aby młodzież nie pracowała tylko w swoim, znanym gronie utworzono grupy mieszając uczniów z Ośrodka, Gimnazjum i Szkoły Ponadpodstawowej. Prowadzący warsztaty Łukasz Rejdak zapoznał młodzież z budową zakupionych w ramach projektu aparatów cyfrowych oraz ich możliwościami. Każdy uczeń mógł spróbować zrobić zdjęcie czy znaleźć potrzebną funkcję w menu, pokonaniu lęku przed nieznanym urządzeniem technicznym, pooglądaniu go i podotykaniu. Łukasz przekazał najważniejsze informacje dotyczące zasad fotografowania. Wyświetlił kilkadziesiąt zdjęć wskazując na błędy, a następnie zadał prace dotyczące zrobienia zdjęcia. Wszyscy więc udali się na teren przyszkolny i próbowali wykorzystać zdobytą wiedzę. Okazało się, że młodzież poradziła sobie bardzo dobrze, a błędy były zaraz omawiane. Czas minął szybko w radosnej atmosferze.
  Opiekunowie: Krystyna Kazimierowicz, Lidia Kuboth.
  Uczestnicy: S. Pigło, K. Tyrek, K. Kuc, A. Stich, K. Karpińska, M. Gorgosz, W. Wołowczyk, M. Hicenpichler, T. Wonsik, D. Paterak, J. Eichhom, M. Thomann, B. Terlecki, M. Czudaj, N. Hennel, J. Wieczorek, M. Thomann, G. Potyka, W. Gajdzik, G. Bucki, E. Cadyk, M. Szyszka, J. Dykta, M. Gołek, P. Rataj.

 • czerwiec - październik 2007 r. Zadaniem uczestników projektu jest określenie zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza gminy Dobrodzień. Zanieczyszczenia wody: pomiary wstępne - przeprowadzono w czerwcu, pomiary kolejne - wrzesień, październik. Prowadzony jest monitoring wód rzeki Myślinki oraz wody z zalewu dobrodzieńskiego. W próbach wody oznaczany jest: zapach, barwa, odczyn, temperatura, zawartość azotanów, azotynów, fosforanów, tlenu, twardość ogólna, przewodnictwo i mętność.
  Zanieczyszczenia gleby: pomiary wstępne - przeprowadzono w czerwcu, pomiary kolejne - wrzesień, październik. Badania obejmują glebę z terenu miasta Dobrodzienia oraz Rzędowic. W próbach gleby oznaczana jest: przepuszczalność, zawartość węglanów, skał, azotanów, wapnia, próchnicy, odczyn, pojemność wodna.
  Zanieczyszczenia powietrza: pomiar wstępny - czerwiec; dokonano analizy natężenia ruchu ulicznego w Dobrodzieniu.
 • 5 października 2007 r. uczestnicy projektu mieli okazję poznać jedno z wielu urokliwych miejsc naszej okolicy. Dotarliśmy do 350. letniego dębu - pomnika przyrody, który został obmierzony nie tylko taśmą. Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z opiekunką otoczyli dąb i okazało się, że jest potrzebnych 7 osób, aby objąć konar drzewa. Wszyscy mieli okazję dotknąć drzewa i zobaczyć, że pień jest mocno naruszony zębem czasu. Panowie Paweł Mrozek i Joachim Wloczyk opowiedzieli o przeszłości tego miejsca i związanymi z nim legendami. Jedna z legend mówi, że uratowani przed wilkami kupcy obiecali zasadzić drzewo i postawić krzyż, jako wotum wdzięczności za ocalenie życia.
  Następnie wszyscy wśród pięknych, kolorowych drzew przeszli do miejsca, gdzie myśliwi postawili kapliczkę ku czci swojego patrona św. Huberta. Tam pod dachem wiaty wysłuchali krótkiego referatu leśnika pana Andrzeja Gajdy. Na zakończenie było ognisko z kiełbaskami oraz prezentacja piosenek o tematyce ekologicznej. W drodze powrotnej pan Paweł Mrozek przybliżając historię ziemi dobrodzieńskiej pokazał uczestnikom wycieczki głaz - obelisk poświęcony ostatniemu właścicielowi tego terenu, a zafundowany przez wdzięcznych poddanych. Po olbrzymiej porcji tlenu i nasyceniu wzroku kolorami jesieni wszyscy szczęśliwi wrócili do domu.

 • 19 października 2007 r. w Zespole Szkół w Dobrodzieniu odbyły się z udziałem młodzieży warsztaty animacyjne, dzięki którym młodzież mogła wykorzystać swoją wiedzę z zakresu informatyki. Dzielenie się swoimi umiejętnościami jest cennym darem dla wszystkich, dlatego każdy z nas dokonał nowych odkryć, które wykorzysta w swoim życiu. Warsztaty animacyjne odbywały się w godzinach od 12.00 do 13.30. Prowadziła je nauczycielka technologii informatycznej mgr Sabina Pryt. W zajęciach wzięło udział 17 uczestników projektu oraz dwóch opiekunów.
  W pierwszej części zajęć uczniowie zapoznali się z programem Faststone Photo Resizer, który umożliwia m. in. zmianę rozmiaru zdjęcia, dołożenie napisu na wielu zdjęciach jednocześnie. Uczestnicy wykonali takie ćwiczenia. W części drugiej uczniowie uczyli się podstaw obsługi programu Microsoft Power Point, wykonując przy jego użyciu prezentacje z użyciem zdjęć i muzyki. Podczas warsztatów animacyjnych wykorzystano zdjęcia wykonane przez uczestników projektu.
  Warsztaty animacyjne są częścią przygotowań do tworzenia przewodnika fauny i flory ziemi dobrodzieńskiej w formie strony WWW oraz płyty CD.

 • 23 października 2007 r. odbyło się spotkanie z pszczelarzem nt. "Pszczoły żywią i leczą". Spotkanie miało miejsce przy pasiece szkoły w Gosławicach, do której został zaproszony pan Emanuel Szafarczyk - pszczelarz. Gospodarzem spotkania była pani dyrektor szkoły Anna Barowicz. To w jej szkole produkuje się miód, który - jak wiemy - posiada wiele wartości leczniczych i odżywczych. Uczniowie przygotowali herbatkę lipową oraz chlebek z miodem. Mieliśmy okazję zobaczyć sprzęt, jakim posługuje się pszczelarz w swej oddanej pracy oraz podziwialiśmy wystawkę z wyrobami z miodu. 90% młodzieży wiedząc o właściwościach leczniczych miodu będzie wykorzystywać miód w swym gospodarstwie domowym i w razie choroby polecać go innym. 38% uczestników dostrzegło szansę tworzenia "małego biznesu" na naszym rynku handlowym (mając darmową siłę roboczą powiększać własne zyski). 20% zauważyło problem, gdyby nastąpiło wyginięcie pszczół, chociaż pan Szafarczyk twierdzi, że pszczoły stają się w naszym świecie podobne do much, bo właściwie już nie żądlą.

 • 25 października 2007 r. odbyło się zebranie członków Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego. Koordynator Joanna Wróblewska poinformowała zebranych o stopniu realizacji oraz zakresie wykonywanych przedsięwzięć w ramach projektu edukacyjnego.

 • 1 - 30 listopada 2007 r. oznaczano gatunki roślin i zwierząt. Przeprowadzano kolejne badania czystości środowiska. Wykonywano pierwsze zielniki i albumy. Najlepiej i najstaranniej wykonane uczniowskie zielniki Xymeny Wręczyckiej, Adama Zelera i Dawida Wróblewskiego zostaną opracowane elektronicznie i wydane w formie autorskich prezentacji.
 • 29 listopada 2007 r. odbyło się comiesięczne spotkanie członków MTR oraz partnerów Projektu. Omówiono dorobek realizatorów projektu edukacyjnego oraz tematykę działań na najbliższe miesiące.

 • 18 grudnia 2007 r. do Zespołu Szkół w Dobrodzieniu zaproszono pracownika Nadleśnictwa Lubliniec - Z. Woźniaka. Opowiadał o zwyczajach zwierzyny leśnej, problemach zwierząt w czasie zimy oraz współczesnej roli lasu. Uczniowie podziwiali poroża jeleni oraz rogi koziołków. Leśnik udzielił nam wielu praktycznych rad. Młodzież dowiedziała się jak rozpoznać wiek zwierząt oraz jak zachować się w zetknięciu z dzikim zwierzęciem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Publicznego Gimnazjum oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrodzieniu.

 • 31 stycznia 2008 r. w trakcie comiesiecznego spotkania członków MTR uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych poinformowali zebranych o stopniu zaawansowania prac nad przwodnikiem przyrodniczym naszej gminy oraz przedstawili swoje multimedialne opracowania. Podjęto dyskusję, zgłoszono kilka uwag, które autorzy uwzględnią podczas realizacji. Uczniowski projekt przewodnika można zobaczyć na stronie: http://www.ekoprojekt.yoyo.pl

 • 28 lutego 2008 r. na kolejnym comiesięcznym spotkaniu członków Towarzystwa Regionalnego Paweł Mrozek przedstawił zebranym 18 projektów przygotowanych do druku widokówek ilustrujących wybrane przedsięwzięcia w ramach projektu "Widzieć - Opisać - Pokochać". Autorami zdjęć są uczniowie i nauczyciele: Mateusz Dymarek, Paweł Mrozek, Żaneta Nowak, Kryspin Thomann, Joachim Wloczyk, Tomasz Wonsik.

 

 • Paweł Mrozek zaprezentował również dynamiczną witrynę internetową, która syntetycznie ujmuje treści Międzyszkolnego Projektu Edukacyjno-Ekologicznego.

 • 1 - 30 marca 2008 r. będą trwać prace zmierzające do zakończenia wszystkich działań w ramach Projektu. Uczestnicy projektu będą przygotowywać się do prezentacji wszystkich swoich dokonań lokalnej społeczności. Ukaże się kolejny numer "Zeszytu Dobrodzieńskiego" zawierający opracowanie Edwarda Goszyka "Piękno utracone - piękno zachowane" oraz wykonane w trakcie Projektu fotografie. Opublikowane zostaną też uczniowskie konkursowe prace literackie. Na przełomie lutego i marca 2008 r. w dwumiesięczniku "Echo Dobrodzienia i Okolic" ukazał się artykuł Lidii Kuboth nt. naszego przedsięwzięcia.
 • 31 marca 2008 r. w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu nastąpiło uroczyste zakończenie Międzyszkolnego Projektu Edukacyjno-Ekologicznego "Widzieć-Opisać-Pokochać", połączone z Walnym Zebraniem Członków Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice. Prezes MTR Paweł Mrozek w imieniu realizatorów Projektu oraz członków MTR powitał zaproszonych gości: Wiceburmistrza Dobrodzienia - Marka Witka, Wiceprzewodniczącego Rady MIejskiej - Edwarda Grabińskiego, Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej - Sylwię Krafczyk, Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrodzieniu - Bożenę Umiastowską, dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli dobrodzieńskich szkół, uczniów i ich rodziców oraz obecnych mieszkańców Dobrodzienia. Następnie zebranych powitali uczniowie-realizatorzy Projektu swoim programem artystycznym. Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Joachim Wloczyk przedstawił cele i założenia Projektu, natomiast koordynator Joanna Wróblewska opowiedziała o przebiegu działań w ramach przedsięwzięcia. Kolejnym punktem programu spotkania było sprawozdanie z prowadzonych na terenie gminy badań gleby, wód i powietrza, które przedstawili uczniowie ZSP oraz prezentacja bogatych kolekcji zdjęć przyrody ziemi dobrodzieńskiej wraz z autorskimi komentarzami. W drugiej części spotkania P. Lidia Kuboth ogłosiła wyniki konkursów: literackiego, rysunkowego i fotograficznego. Koordynator Projektu i prezes MTR wręczyli 43 wyróżnionym uczniom podziękowania i nagrody. Do nauczycieli - realizatorów Projektu serdeczne słowa uznania skierowali Wiceburmistrz Dobrodzienia i Prezes Stowarzyszenia. Podziękowania otrzymało 17 nauczycieli. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie wystawy ukazującej pozostałe efekty działań w ramach zrealizowanego projektu edukacyjnego.