KSIĄŻKI I PREZENTACJE

Paweł Mrozek: Kronika Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień–Zębowice, 2003–2018

Paweł Mrozek: Dobrodzień w roku 1945, (prez. 2003)

Irena Osadnik: Dobrodzień. Monografia miasta 1374–1939 w świetle literatury niemieckiej i polskiej, 2004

Paweł Mrozek: Dzień dobry miasto Dobrodzień – w roku 630. Twego istnienia, (prez. 2004)

Gerard Zajontz: Środki płatnicze na ziemi dobrodzieńskiej w latach 1871–1945, (prez. 2006)

Paweł Mrozek: Powstania śląskie na ziemi dobrodzieńskiej, (prez. 2007)

Paweł Mrozek: Pomniki na ziemi dobrodzieńskiej, (prez. 2007)

Paweł Mrozek: Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse”, (prez. 2008)

Paweł Mrozek: Leksykon dobrodzieńskiego stolarstwa, (prez. 2009)

Paweł Mrozek (opr.): Katalog prac firmy Granit Grzechac, 2010

Paweł Mrozek: Internetowy katalog prac firmy Granit Grzechac, 2010

Paweł Mrozek: Ziemia dobrodzieńska miejscem przenikania się różnorodnych kultur, (prez. 2010)

Paweł Mrozek: Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność, 2011

Paweł Mrozek: Przygotowanie treści do umieszczenia w saloniku historycznym Dobroteki, (prez. 2012)

Paweł Mrozek: Dobrodzieńska społeczność żydowska w latach 1650–1943, (prez. 2013, 2017)

Paweł Mrozek: Dobrodzień na pocztówce i fotografii 1884–1944, 2014

Paweł Mrozek (opr.): Dobrodzień–Haan. Miasta partnerskie, 2014

Paweł Mrozek (opr.): Dobrodzień–Czortków. Miasta partnerskie, 2014

Paweł Mrozek: Miasta partnerskie Dobrodzienia, (prez. 2014)

Paweł Mrozek: Koniec II wojny światowej we wspomnieniach mieszkańców gminy Dobrodzień, (prez. 2015)

Edward Goszyk: Dobrodzień jaki był, 2015

Paweł Mrozek: Dobrodzieński rynek na przestrzeni wieków, (prez. 2016)

Paweł Mrozek: Kronika rodzinna, 2016

Paweł Mrozek: Obiekty i miejsca kultu w Dobrodzieniu, które warto zaprezentować pielgrzymom, (prez.2016)

Paweł Mrozek: 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Główczyce–Gosławice–Zwóz, 2016

Paweł Mrozek: Zabytkowe obiekty, przedmioty i artefakty dobrodzieńskie, (prez. 2016)

Paweł Mrozek: Obiekty i miejsca na ziemi dobrodzieńskiej, które warto upamiętnić, (prez. 2016)

Paweł Mrozek: 500 lat Reformacji 1517–2017. 260 lat społeczności ewangelickiej w Dobrodzieniu, (prez. 2017)

Paweł Mrozek: O książętach, królach i przyszłych świętych, co w Dobrodzieniu bywali, (prez. 2017)

Augustin Weltzel: Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag, 2017 (reprint)

Paweł Mrozek: Ziemia dobrodzieńska w okresie Wielkiej Wojny, (prez. 2018)

Paweł Mrozek: Wybrane fakty z historii oświaty na ziemi dobrodzieńskiej od XIV wieku, (prez. 2018)

Paweł Mrozek: Otwarcie Hali Młodzieżowej i uruchomienie wieży wodnej w Dobrodzieniu w 1928, (prez. 2018)

Paweł Mrozek: Czy Karolina z Wilhelmshort jest bohaterką śląskiej pieśni, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Sześć wieków dobrodzieńskiego samorządu, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: 740 lat Dobrodzienia, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Żydzi w Dobrodzieniu, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Setna rocznica założenia Bauhausu, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Sołectwo Myślina – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Sołectwo Gosławice – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Sołectwo Pietraszów – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Sołectwo Ligota Dobrodzieńska – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Sołectwo Warłów – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Szkicownik uczniowski, 2019

Paweł Mrozek: Sołectwo Błachów – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2019)

Paweł Mrozek: Sołectwa Bzinica Stara i Nowa – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2020)

Paweł Mrozek: Sołectwo Pludry – historyczne miejsca i obiekty przyrodnicze, (prez. 2020)

Paweł Mrozek: Pludry na dawnej fotografii, (prez. 2020)

 

 

mrozek@dobrodzien.art