WYBRANE KOMPOZYCJE GRAFICZNE, TABLICE EDUKACYJNE I FORMY PRZESTRZENNE

Paweł Mrozek: Witacze i bramy powitalne z okazji peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej, 1996

Paweł Mrozek: Guttentag – dawny Dobrodzień, (46 grafik, 40 x 30 cm), 2002

Paweł Mrozek: Zabytkowy most dworski w Dobrodzieniu (wym. 94 x 130 cm), 2008

Paweł Mrozek: Kompozycja „¬ródło 2009”, (wym. 504 x 190 cm)

Paweł Mrozek: Kompozycja „¬ródło 2011”, (wym. 460 x 300 cm)

Paweł Mrozek: Historyczny cmentarz Braci Czeskich w Bzinicy Nowej, (wym. 100 x 120), 2011

Paweł Mrozek: Kompozycja „¬ródło 2012”

Paweł Mrozek: Kaplica Matki Boskiej Różańcowej w Rzędowicach, (wym. 100 x 120 cm), 2013

Paweł Mrozek: Historia życia Karoliny z Wilhelmshort, (wym. 100 x 120 cm), 2014

Paweł Mrozek: Ziemia dobrodzieńska w obrazach. Lokalne tradycje rzemie¶lnicze, (36 tablic, 100 x 70 cm), 2014

Paweł Mrozek: Synagoga w Dobrodzieniu, (wym. 70 x 165 cm), 2014

Paweł Mrozek: Z historii szkolnictwa w Rzędowicach, (wym. 100 x 120 cm), 2014

Paweł Mrozek: Z historii Straży Pożarnej w Rzędowicach, (wym. 100 x 120 cm), 2014

Paweł Mrozek: Głaz-pomnik na cze¶ć króla saskiego w Rzędowicach, (wym. 100 x 120 cm), 2014

Paweł Mrozek: Kapliczka ¶w. Jana w Rzędowicach, (wym. 30 x 42 cm), 2014

Paweł Mrozek: Karczma wiejska w Rzędowicach, (wym. 30 x 42 cm), 2014

Paweł Mrozek: Witacz w Rzędowicach, (wym. 120 x 200 cm + 150 x 250 cm), 2015

Paweł Mrozek: Sołectwo Rzędowice – mapa, (wym. 250 x 150 cm), 2015

Paweł Mrozek: Plac Stempnik w Dobrodzieniu, (wym. 100 x 120 cm), 2016

Paweł Mrozek: Szwajcaria Rzędowicka, (wym. 100 x 120 cm), 2016

Paweł Mrozek: Najstarszy d±b w okolicy i Ľródła Karsunkiego, (wym. 100 x 120 cm), 2016

Paweł Mrozek: Kapliczka Naj¶więtszej Maryi Panny i ¶w. Floriana w Rzędowicach, (wym. 30 x 42 cm), 2016

Paweł Mrozek: Krótka historia folwarku w Bzionkowie, (wym. 100 x 120 cm), 2016

Paweł Mrozek: Rzędowice – poczet wójtów i sołtysów, (wym. 70 x 100 cm), 2016

Paweł Mrozek: Pomnik żołnierza w Dobrodzieniu, cz. 1, (wym. 90 x 165 cm), 2018

Paweł Mrozek: Pomnik żołnierza w Dobrodzieniu, cz. 2, (wym. 90 x 165 cm), 2018

Upamiętnienie poległych dobrodzienian w okresie Wielkiej Wojny, 20 VII 2018

Paweł Mrozek: Tablice edukacyjne parkowe, 2019

Paweł Mrozek: Tablice edukacyjne miejskie, 2019

 

mrozek@dobrodzien.art