DOBRODZIEŃ I OKOLICE – przewodniki turystyczne ukazuj±ce obiekty przyrodnicze i miejsca historyczne na trasie wycieczki rowerowej lub pieszej:

Paweł Mrozek: Trasa piesza w obrębie miasta Dobrodzienia, 2019 (96 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w obrębie miasta Dobrodzienia, 2019 (64 str.)

Paweł Mrozek, Józef Włodarz: Trasa rowerowa wokół przysiółka B±ki, 2018 (flipbook)

Paweł Mrozek, Józef Włodarz: Trasa rowerowa wokół przysiółka B±ki, 2018 (72 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Błachów, 2019 (32 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwach Bzinica Stara i Nowa, 2019 (48 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Główczyce, 2018 (32 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Gosławice, 2019 (64 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Klekotna, 2019 (48 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Kocury, 2018 (56 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Kolejka, 2018 (56 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Ligota Dobrodzieńska, 2019 (64 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Makowczyce, 2018 (32 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie My¶lina, 2018 (64 str.)

Paweł Mrozek, Henryk Chmiel: Trasa rowerowa w sołectwie Pietraszów, 2019 (64 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Pludry, 2019 (64 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Rzędowice, 2018 (72 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Szemrowice, 2018 (48 str.)

Paweł Mrozek: Trasa rowerowa w sołectwie Warłów, 2019 (32 str.)

 

mrozek@dobrodzien.art