ZESZYTY DOBRODZIEŃSKIE

E. Madeja: Krótka historia budowy kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, 2004

Paweł Mrozek (red.): Przywilej księcia opolskiego Władysława II dla miasta Dobrodzienia z roku 1384, 2004

Paweł Mrozek: Historia Dobrodzienia w datach do roku 2004, 2004

Karol Wons: Ło wandrujoncym kościółku z Zymbowitz, 2004

Ks. Józef Mucha: Historia powstania Kalwarii Maryjnej w Radawiu, 2005

Paweł Mrozek: Posługa sióstr elżbietanek w Dobrodzieniu 1894–2005, 2005

Edward Goszyk: Pludry. Zarys historii miejscowości do roku 1945, 2006

Rudolf Hyla: Strażacy gmin powiatu oleskiego na dawnej fotografii, 2007

Edward Goszyk: Piękno utracone – piękno zachowane, 2008

E. Madeja: Historia powstania kościoła parafialnego w Dobrodzieniu, 2019

Paweł Mrozek (red.): Przywilej księcia opolskiego Władysława II dla miasta Dobrodzienia z 1384 roku, 2019

Paweł Mrozek: Historia Dobrodzienia w datach do roku 2004, 2019

Karol Wons: O wędrującym kościółku z Zębowic, 2019

Ks. Józef Mucha: Historia powstania Kalwarii Maryjnej w Radawiu, 2019

Paweł Mrozek: Posługa sióstr elżbietanek w Dobrodzieniu 1894–2005, 2019

Edward Goszyk: Pludry. Zarys historii miejscowości do roku 1945, 2019

Rudolf Hyla: Strażacy gmin powiatu oleskiego na dawnej fotografii, 2019

Edward Goszyk: Piękno utracone – piękno zachowane, 2019

Paweł Mrozek: O książętach, królach i przyszłych świętych co w Dobrodzieniu bywali, 2019

Paweł Mrozek: 700 lat Parafii Świętej Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, 2019

Paweł Mrozek: Prawda i legenda o Karolince i Karliczku z okolic Dobrodzienia, 2019

 

 

mrozek@dobrodzien.art